fbpx

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(α) Δεσμεύομαι να συμμετάσχω στο camp και συμφωνώ να πληρώσω το τέλος συμμετοχής που καθορίζεται από τον Διοργανωτή,

  1. β) Δηλώνω ότι θα τηρήσω τους κανόνες και θα ακολουθήσω όλες τις οδηγίες του Διοργανωτή
  2. γ) Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις και γνωρίζω ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

Όροι και Προϋποθέσεις

Παίρνω μέρος στο camp με δική μου ευθύνη. Αναγνωρίζω ότι η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστώ ή για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσω. Ο διοργανωτής συνιστά στον αθλητή να αποκτήσει ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη κατά τρίτων. ΑΥΤΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές (κλοπή, σπάσιμο, απώλεια κ.λπ.) σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων. Ο συμμετέχων , η συμμετέχουσα υπό την ιδιότητά του/της ως ιδιοκτήτης, συμφωνεί ρητά ότι παραμένει υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Αυτό αναφέρεται σε οποιαδήποτε ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Ο συμμετέχων , η συμμετέχουσα δεν μπορεί να ενεργήσει εναντίον του Διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον εξοπλισμό του. Η σύναψη ασφάλισης έναντι τέτοιων κινδύνων είναι ευθύνη του συμμετέχοντος.

Αναλαμβάνω την ευθύνη να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Νόμου και των Εθνικών κανόνων για τους χρήστες του δρόμου /του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβομαι τις οδηγίες των καθορισμένων διοργανωτών, μελών της Αστυνομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δεν γνωρίζω κανένα πρόβλημα, που να συσχετίζεται κυρίως με την κατάσταση της υγείας μου, που θα με εμπόδιζε να συμμετάσχω στην εκδήλωση, δηλώνω ότι έχω ελέγξει πρόσφατα την υγεία μου και είμαι υπεύθυνος και σε θέση να συμμετέχω σε ποδηλατική βόλτα με δική μου ευθύνη .

Αναγνωρίζω ότι έχω καθήκον να ενεργώ με σύνεση έναντι του εαυτού μου και των άλλων συμμετεχόντων και ότι ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία ή στον εξοπλισμό μου, εκτός εάν προκληθεί από αποδεδειγμένη παράβαση των υποχρεώσεών του απέναντί μου και όχι λόγω των συνθηκών.

Θα ακολουθήσω αυστηρά τις οδηγίες του Διοργανωτή, θα διατηρήσω την τάξη και θα είμαι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το περιβάλλον. Διαφορετικά θα ευθύνομαι έναντι της Διοργανώτριας και τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκαλώ.

Σε περίπτωση ακύρωσης χωρίς υπαιτιότητα της Διοργανώτριας, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, διοικητική παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων, πανδημίας κ.λπ.), αποδέχομαι ότι το αντίτιμο συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται.

Επιβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει εδώ είναι αληθείς και γνωρίζω και είμαι πλήρως υπεύθυνος ότι σε περίπτωση παροχής ψευδών πληροφοριών ευθύνομαι έναντι της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε ζημία προκύψει.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αναγνωρίζω ότι η Διοργανώτρια I.Q.Sports MEPE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, στοιχεία συλλόγου) έως ότου ανακληθεί εγγράφως στο εγγεγραμμένο γραφείο του Διοργανωτή ή με email στη διεύθυνση: greta@ezgreece.gr

Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς αποστολής πληροφοριών σχετικά με αθλητικούς αγώνες και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ (ιδιαίτερα προσφορά εμπορίου και υπηρεσιών).

Επιβεβαιώνω ότι ενημερώθηκα ότι η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, ωστόσο, άρνηση παροχής των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω ή ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία ή μεταφορά τους σε τρίτους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται για λογαριασμό μου από τον Διοργανωτή ή τρίτα μέρη.

Επιβεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου (i) να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα, (ii) στη διόρθωση των προσωπικών μου δεδομένων, (iii) να ζητήσω εξηγήσεις από τον Διοργανωτή σε περίπτωση που υποψιάζομαι ότι η επεξεργασία των τα προσωπικά δεδομένα παραβιάζουν την προστασία της προσωπικής και ιδιωτικής μου ζωής ή ότι τα προσωπικά μου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, (iv) να ζητήσω τη διόρθωση της κατάστασης που παραβιάζει το νόμο, ιδίως με τη διακοπή της επεξεργασίας τα προσωπικά μου δεδομένα, διορθώνοντας, συμπληρώνοντας ή αφαιρώντας τα.

Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση των γραπτών μου εκφράσεων, εικόνων, της ομοίωσής μου και των οπτικών και ακουστικών εγγραφών μου που σχετίζονται με το πρόσωπό μου ή εκφράσεις προσωπικής φύσεως που γίνονται σε σχέση με τη διοργάνωση του αγώνα για εμπορικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, ανεξάρτητα από τη φύση και τον προορισμό τους, με όλα τα συνήθη μέσα, με την επακόλουθη επιμέλειά τους και τον πιθανό συνδυασμό τους με άλλα έργα ή την ένταξη σε συλλογικό έργο. Παρέχω αυτήν τη συγκατάθεση δωρεάν, χωρίς περιορισμούς ως προς το θέμα, το χρόνο, την ποσότητα ή την περιοχή και μπορώ να την ανακαλέσω γραπτώς ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η συγκατάθεση ισχύει και για τρίτα μέρη στα οποία η εξουσιοδοτημένη οντότητα – I.Q.Sports MEPE παρέχει αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τον σκοπό της.

Ανακοίνωση της Διοργανώτριας:

Συμφωνώ με τους Όρους και τους Κανονισμούς

Όροι Πληρωμής:

Απαιτείται προκαταβολή 70% κατά την επιβεβαίωση της κράτησης και καταβολή του υπολειπόμενου 30% μέχρι τις 17/7. Η πληρωμή γίνεται δεκτή με τραπεζικό έμβασμα στο τραπεζικό λογαριασμό:

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΥ ΖΗΝ GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ

PIRAEUS BANK IBAN: GR12 0171 6090 0066 0914 9255 784

BIC: PIRBGRAA

Πολιτική Ακύρωσης:

- 75% του συνολικού κόστους του camp εάν η ακύρωση ληφθεί μέχρι τις 17/7/2024

- 100% του συνολικού ποσού εάν η ακύρωση ληφθεί μετά τις 17/7

 

*Ειδικοί όροι κράτησης & ακύρωσης ενδέχεται να ισχύουν για κρατήσεις του καταλύματος.

 

 

Image

4, Ethnikis Antistaseos Str.,
Chalandri 152 32, Athens - Greece
Tel: +30 210 6754300
Email: info@ezgreece.gr

Follow Us

Copyright © 2024 ΕΥ ΖΗΝ Greece S.A. All Rights Reserved.
ΜΗΤΕ: 0206E1000167100

Created by Andersons

+30 210 6754300
info@ezgreece.gr